IX. ORMAN İNŞAATI-TRANSPORTU VE TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI

"ORMANCILIKTA DOĞAYA UYUMLU TEKNOLOJİLER"

29 Aralık 2020

Zoom ile katıl

Orman Mühendisliği alanında görev yapan; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini genel olarak "orman ürünlerinin üretimi ve transportu, orman yolları, ormancılık iş bilgisi, ormancılıkta mekanizasyon, sel ve çığ kontrolü, sanat yapıları ve biyoteknik yapılar, ölçme ve kadastro, coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, ormancılıkta bilişim teknolojileri" gibi ana çalışma konularında gerçekleştiren bilim insanları ve araştırmacılar arasında, profesyonel kapsamda işbirliğini güçlendirmek ve sosyal iletişimi geliştirmek amacı ile 2012 yılında "Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri (ORİTEK) Platformu" adı altında bir bilim grubu oluşturulmuştur. Ayrıntılı bilgi için ORİTEK sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ORİTEK Platformu, orman kaynaklarının planlanması ve uygun üretim - faydalanma yöntemleri dikkate alınarak çok amaçlı olarak işletilmesi için teknik ormancılık yöntemlerini, bilişim teknolojilerini ve bilimsel karar destek sistemlerini kullanarak ormancılık ve çevre sorunlarına bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte çözümler geliştirmeyi ve bunları ilgili kurum, kuruluş ve sektörlerle paylaşarak uygulamaya geçirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla her yıl farklı bir kurumun ev sahipliğinde çalıştaylar düzenlemektedir. 2020 yılı için (IX.) çalıştay düzenleme görevi; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı tarafından üstlenilmiştir. Çalıştay, Korona virüs (COVID-19) küresel salgını ile mücadele önlemlerinden dolayı uzaktan erişim yoluyla 29 Aralık 2020 tarihinde saat 14:00-17:00 saatleri arasında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı erişim ağı üzerinden Zoom Programı kanalıyla gerçekleştirilecektir.


AMAÇ VE KAPSAM

Çalıştayın amacı, ORİTEK Platformunun ana çalışma konuları kapsamında tamamlanan veya halen yürütülmekte olan araştırma projelerinin, münferit araştırmaların ve lisansüstü tezlerin sonuçlarını paylaşmak; ormancılık uygulamalarını değerlendirmek; mesleki sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak; platform üyeleri ile paydaşlar arasında bilgi alış-verişini geliştirerek yeni ortak projelerin ve çalışma konularının üretilmesine ivme kazandırmak ve sonuçta, doğala özdeş doğru ormancılık uygulamaları için toplam bilimsel katkının arttırılmasını sağlamaktır.

Ormancılık teknolojileri; ormancılık paradigmalarına, bilgi erişimine, iletişim araçlarına ve mekanizasyon olanaklarının yaygınlaşmasına bağlı olarak hızla gelişmekte ve değişmektedir. Teorik ve pratik ormancılık ölçeğinde karşılaşılan problemler, bu teknolojilerin kullanılmasıyla kolayca çözüme kavuşturulabilmektedir. Öte yandan orman ekosistemi gittikçe hassaslaşmakta ve ormancılık uygulamalarının olumsuz etkileri daha da belirginleşmektedir. Ormanların sürekliliği ve orman kaynaklarından faydalanmanın sürdürülebilirliği açısından uygun teknolojilerin seçilmesi ve doğru ormancılık uygulamalarının benimsenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, “Doğaya uyumlu teknolojiler ve doğru ormancılık uygulamaları” teması ile ORİTEK Platformunun yıllık olağan (IX.) çalıştayı (uzaktan erişim yoluyla) gerçekleştirilecektir.

Çalıştayımız, orman mühendisliği bilim alanındaki akademisyenler başta olmak üzere yöneticiler, araştırmacılar, uygulamacılar, firma temsilcileri, tüm meslektaşlarımız ve diğer paydaşlarımızın elektronik erişimine açık olarak 29 Aralık 2020 tarihinde, saat 14:00-17:00 saatleri arasında Zoom Toplantı Programı üzerinden yapılacaktır (bağlantı adresi, toplantı kodu ve şifresi aşağıdadır).

Çalıştay kapsamında, ORİTEK Platformu çalışma ana konularına yönelik olarak üniversite ve fakülte yöneticilerinin bakış açısı; orman idarecilerinin görüşleri, problemleri ve beklentileri; araştırmacıların işbirliği talepleri; akademisyenlerin araştırma sonuçlarının paylaşılması ve gelecekte platformun odaklanacağı çalışma konularının belirlenmesi beklenmektedir. IX. Çalıştayımızda, bir farklılık olarak üyelerimizin son yıllarda tamamladıkları proje ve araştırma sonuçlarının paylaşılmasına fırsat tanınacaktır. İsteklilerin, bu çalışmalarına ilişkin kısa bir konuşma ve/veya sunum hazırlamaları, platformumuza yaygın bir katkı sağlayacaktır.

Katılım ve katkı sağlayanlara ve de tüm ilgililere teşekkür ederiz.


Çalıştay Programı

program.pdf
Son güncelleme: 26.12.2020

Çalıştay Düzenleme Komitesi

Prof. Dr. Mehmet EKER
mehmeteker@isparta.edu.tr

Prof. Dr. H. Oğuz ÇOBAN
oguzcoban@isparta.edu.tr

Arş. Gör. Hakan DURGUN
hakandurgun@isparta.edu.tr

Öğr. Gör. Süleyman UYSAL
suleymanuysal@isparta.edu.tr

Zoom Toplantı

Toplantı ID: 941 6203 9015


Şifre: 1453


Zoom ile katıl
ISUBU Orman Fakültesi ORITEK