PEMAT SONUÇ BİLDİRGELERİ - PEMAT 2009, Isparta

Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından Göller ve Güller diyarı olan Isparta’da gerçekleştirilen PEMAT-09 Sonuç Bildirgesi aşağıda verilmiştir.

1. PEMAT’ın kurumsallaştırılması yönündeki çalışmaların ve PEMAT toplantılarının mevcut haliyle devamına, buna ek olarak Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlarından oluşacak bir kurulun “Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi” adıyla yapılandırılmasına ve Konseyin ilk toplantısını düzenlemek üzere A.Ü. Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz YILMAZ’ın görevlendirilmesine,

2. Avrupa düzeyinde Peyzaj Mimarlığı eğitimi ve araştırmaları konulu Le-Notre projesine dahil olmayan Bölümlerin projeye katılması yönünde çaba göstermesine, bu proje ile üretilen uyumlaştırma raporuna (Tunning documents) göre Peyzaj Mimarlığı eğitim ve öğretiminin gözden geçirilmesi ve yararlanılmasına,

3. Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin ECLAS’ a üye olmasının özendirilmesine,

4. Bologna Süreci kapsamında istenilen eylemlerin gerçekleştirilmesine, her bölümün ders program ve içeriklerinin, ECST kredilerinin uyumlu hale getirilmesine,

5. Planlama ve/veya Tasarım konulu Sempozyumun 2009 yılı sonunda A.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından yapılmasına,

6. Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde (Lisans) ve Peyzaj Programlarında (Önlisans) ikinci öğretimin kesinlikle açılmamasına,

7. FARABİ değişimi ve hareketliliği konusunu her bölümün kendi ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda değerlendirilmesine,

8. Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de Peyzaj Mimarlığı çalışma alanlarının planlama ve tasarıma yönelik olması nedeniyle Güzel Sanatlar Fakülteleri altında Bölüm açılmasının uygun olmadığına,

9. 14. PEMAT-2010 Toplantısının KTÜ Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından Trabzon’da yapılmasına,

10. PEMAT için bir amblem oluşturulmasına ve bunun için KTÜ Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından ulusal bir yarışmanın düzenlenmesine, ödül töreninin de Trabzon’da yapılmasına,

Ekte verilen katılımcılarının oy birliği ile karar verilmiştir.

 

PEMAT-09 DÜZENLEME KURULU

SONUÇ BİLDİRGESİ HAZIRLAYANLARIN LİSTESİ

(İsim baş harfine ve Unvana göre sıralanmıştır.)

Akademisyenler:

Prof. Dr. Adnan UZUN

Prof. Dr. Bahar TÜRKYILMAZ

Prof. Dr. Ilgar KIRZIOĞLU

Prof. Dr. Mehmet Aydın GÜNEY

Prof. Dr. Muzaffer YÜCEL

Prof. Dr. Oğuz YILMAZ

Prof. Dr. Öner DEMİREL

Prof. Dr. Veli ORTAÇEŞME

Prof. Dr. Yücel MUZAFFER

Prof. Dr. Zerrin SÖĞÜT

Doç. Dr. Abdullah KELKİT

Doç. Dr. Atila GÜL

Doç. Dr. Mustafa VAR

Doç. Dr. Serpil ÖNDER

Doç. Dr. Şükran ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Ahmet T. POLAT

Yrd. Doç. Dr. Ayfer KARADAĞ

Yrd. Doç. Dr Bahriye GÜLGÜN

Yrd. Doç. Dr. Barış KARA

Yrd. Doç. Dr. Çağatay SEÇKİN

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KILIÇARSLAN

Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZGÜNER

Yrd. Doç. Dr. Hayriye T. ESBAH

Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOPAY

Yrd. Doç. Dr. Rüya YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Serap YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Sertaç GÜNGÖR

Yrd. Doç. Dr. Soner KAZAZ

Yrd. Doç. Dr. Zöhre BULUT

Dr. Candan KUŞ ŞAHİN

Dr. Çiğdem K. AYHAN

Dr. Murat AKTEN

Araş. Gör Elif AKSOY

Öğr. Gör. Elif AKYOL

Araş. Gör. Emrah YILDIRIM

Araş. Gör. Hilmi Ekin OKTAY

Araş. Gör. Nurhan KOCAN

Öğr. Gör. Ömer Kamil ÖRÜCÜ

Öğr. Gör. Sibel AKTEN

Araş. Gör. Şehriban ERASLAN

Uzman Volkan KÜÇÜK

Diğer Katılımcılar:

Ayşegül ORUÇKAPTAN (PMO Oda Başkanı)

Celal DAĞISTANLIOĞLU