KONULAR

 

Mermer Ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri İle İlişkili Konu Başlıkları:

 

green Ulusal ve Uluslararası ölçekte yapılan Peyzaj Onarım (Restorasyon-Rehabilitasyon ve Reklamasyon) Uygulamaları 

green Sosyal ve Ekonomik (Fayda-Maliyet Analizi) Boyutu

green Çevresel Boyutu ve -Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)

green Mevcut Yasal ve Yönetsel Düzenlemeler ve Uygulamaları 

green Flora ve Fauna İlişkisi

green CBS ve Uzaktan Algılamanın Kullanımı

green Peyzaj Onarım Planlama Modeli ve Çerçevesi

green Yer Seçim Kriterleri 

green Tasarım ve Modelleme 

green Arazi Hazırlığı ve Biçimlendirme Şekli ve Teknikleri

green Bitkilendirme Teknikleri

green Kullanılabilecek Odunsu ve Otsu Bitki Türleri

green Artık Materyallerin (Pasalar vb) Kullanımı veya Değerlendirilmesi

green Onarım Amaçlı Teknolojik ve Endüstriyel Ürünlerin Kullanımı  (Jeotekstil ve organik materyaller vb)