AMAÇ

“Ormancılık Biliminde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi” konulu bu eğitim faaliyetinde; Ormancılık bilimi (Orman Mühendisliği; Orman Endüstri Mühendisliği; Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı; Mobilya ve Dekorasyon) ve bununla ilişkili diğer bilimlerde (Biyoloji ve Zirai Bilimler) görev yapan araştırmacı ve doktora öğrencilerinin Tübitak programları bağlamında proje önerisi hazırlama ve yürütme becerilerinin geliştirilmesi üzerine teorik ve uygulamalı eğitim amaçlanmıştır.