AMAÇ

Dünyada hayatın başladığı kabul edilen 4.6 milyar yıl önce, DNA yaşamın hücresel metabolik aktivasyonlarını ortaya koyan genetik yapı olarak hizmet etmiş ve gen ifadesi 1900’lü yıllara kadar kullanılmamasına rağmen genin fonksiyonu ile olan araştırma 1800 lü yıllarda başlamıştır. Türkiye’de ise bitki genetiği bilimine ilişkin çalışmalar, 1950 yıllarından yoğunluk kazanmıştır. Ülkemizde kısa bir geçmişe sahip Bitki Genetiği ve Islahı uygulanmaları sadece ormancılık değil, diğer biyoloji bilimlerinde de yaygın olarak kullanılan çalışmalardandır. Örneğin Türkiye’nin %26’sını kapsayan geniş orman alanı varlığına rağmen ülkemiz ormanlarının yaklaşık yarısı verimsiz yani kendinden beklenen faydayı sağlayamamakta olup; bu durum sadece odun hammaddesinin değil diğer bitkisel ürünlerin ithalatını da zorunlu hale getirmektedir. İnsanoğlunun orman ve orman ürünleri ile diğer bitkisel ürünlere olan ihtiyaç çeşitliliği artışına paralel olarak bu ithalatın da giderek arttığı ve artacağı aşikâr olup, bu artış mevcut orman ile tarım alanlarının verim ve kalitesinin genetik-ıslah çalışmaları ile artırılmasını da ön plana çıkarmaktadır. Zira genetik-ıslah edilmiş materyal ile birim alandaki odun hammaddesi üretimi %35’e kadar artırılabilmektedir. Bu verim ve kalitenin artırılmasında, ormancılık ve diğer biyoloji bilimlerinde de yaygın olarak kullanılan ve çeşitli bilim dallarının birlikte çalışma konusunu içeren bitki genetiği ve Islahı uygulanmaları önemli rol oynamaktadır. Örneğin, 1990’lı yılların başlarında Yeni Zelanda, yaklaşık iki milyon hektarı bulan plantasyonlarından yıllık 17 milyon metreküp odun hammaddesi üreterek bunun yarısını ihraç etmektedir. Genetik ıslah araştırmaları ve diğer kültürel tedbirlerle Yeni Zelanda’da üretimin 2000 yılında 20 milyon metreküpe, 2020 yılında ikiye katlanarak yaklaşık 40 milyon metreküpe ulaşmıştır. Üçüncüsü önerilen bu eğitim programı ile ormancılık ve bununla ilişkili diğer bilimlerde (Biyoloji ve Zirai Bilimler) görevli veya eğitimine devam eden araştırmacılara kantitatif bitki genetiği konusunda yeni düşünce ve fikir üretime becerilerinin geliştirilmesi, bu konuda katılımcıların mevcut bilgi ve görgüsünün artırılması ile farkındalık yaratılmasına yönelik teorik ve uygulamalı eğitim verilerek katılımcıların lisansüstü eğitimleri ile diğer bilimsel çalışmalarının desteklenmesi; ileride yapacakları uygulamalarla ülke ekonomisine katkı sağlamaları amaçlanmaktadır.