HEDEF KİTLE

TÜBİTAK tarafından belirlenen Program başvuru koşullarına uygun olarak katılımcılar;

Farklı üniversitelerin Doğa Bilimlerinde (Ormancılık, Biyoloji ve Zirai Bilimler) yurt içinde öğrenim gören lisansüstü öğrencileri ve araştırmacılardan;

Bu etkinliklere 5’ten az katılan adaylar ile daha önce önerilen bu etkinliğe katılmamış adaylar; başarı kriteri esas alınarak (başvuru formunda çalışma konusu ve katılım amacının başvuru formunda detaylı açıklanması), (2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve/veya 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programından destek almış/alıyor ise öncelik tanınır);

OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmaları;

TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları hususları göz önüne alınarak davet edilecektir.

Katılımcılar, eğitim faaliyetine katılımı için hazırlanan web sayfasındaki detaylı başvuru formunu doldurarak belirlenen tarihlerde e-mail yoluyla başvuruda bulunacak; Katılımcılara, program sonunda katılım sertifikası verilecektir. Katılımcıların ulaşım, iaşe, kırtasiye ve konaklama giderleri proje bütçesinden karşılanacak ve herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.