Get Adobe Flash player

 

WELCOME

HOŞGELDİNİZ


Opening Ceremony / Açılış Seramonisi

Proceedings Book / Bildiri Kitabı / 23,1 MB / pdf

Abstracts Book / Özet Kitabı / 8,56 MB / pdf

 


D U Y U R U

Sayın katılımcı,

Göndermiş olduğunuz bildiri özet/özetleriniz incelenmiş olup, sözlü ve poster sunum olarak kabul edilen bildirilerin yer aldığı sempozyum programı ve sözlü bildiri yazım kuralları aşağıda verilmiştir.

Programme / Sempozyum programı

List of poster presentations / Poster sunumların listesi

Instructions for authors / Bildiri yazım kuralları


TÜBİTAK’tan sağlanan kaynak ile Sempozyumumuza katılan LİSANÜSTÜ öğrenciler için sınırlı sayıda katılım bursu verilecektir. Detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

TÜBİTAK Genç Araştırmacı Desteği Duyurusu


Non-wood forest products (NWFPs) are defined as all tangible plant and animal products, other than wood, derived from forests. These products generally include edible plant and animal products such as mushrooms, honey and meat, medicinal and aromatic products, fodder and other raw plant and animal materials. In recent years, domestic and international demand for these NWFPs is increasing and forestry sector is gaining a new awareness for the importance of NWFPs. NWFPs not only provide versatile economical, social, cultural and ecological benefit to the general society, but also play an essential role in livelihood of local communities which rely on forests as their major source of income and survival. In some regions, NWFPs can provide more income to rural communities than wood products and other traditional timber-based forestry activities.

In this respect, an international symposium on non-wood forest products will be organized in 8-10 September 2011 in Suleyman Demirel University, Isparta, to bring all the stakeholders from scientific and partitioning communities together to discuss our current knowledge of the subject. All interested parties are welcome to join us at the "2nd International Non-wood Forest Products Symposium" in Isparta, Turkey.

Organising Committee

Odun dışı orman ürünleri (ODOÜ), ormandan elde edilen odun dışındaki tüm bitkisel ve hayvansal ürünleri ifade etmektedir. Bu ürünler arasında mantar, bal ve et gibi yenilebilir bitkisel ve hayvansal ürünler, tıbbi ve aromatik ürünler, hayvan yemi ve diğer işlenmemiş bitkisel ve hayvansal ürünler sayılabilir. Son yıllarda bu gibi ODOܒne olan ulusal ve uluslar arası talep giderek artmakta ve ormancılık sektörü de ODOܒnin öneminin bir kez daha farkına varmaktadır. ODOÜ toplumun geneline çok çeşitli ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik faydalar sağlanmanın yanında, özellikle ormanlara bir şekilde bağımlı olan yerli toplulukların ana gelir kaynaklarını ve yaşam alanlarını oluşturarak onların geçimlerini sağlamalarında önemli bir rol oynamaktadır. ODOÜ bazı yörelerde kırsal kesime, klasik ormancılık ve odun hammaddesi üretiminden daha büyük gelir sağlayabilmektedir.

Bu bağlamda gerek ulusal gerekse uluslar arası ölçekte konunun uzman bilim adamları ve uygulamacılar tarafından tartışılarak daha ileri bir noktaya taşınması amacıyla 8-10 Eylül 2011 tarihleri arasında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde “2. Uluslar arası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu” düzenlenecektir. Isparta SDÜ gerçekleştirmeyi planladığımız "2. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu"'na katılımlarınızı bekliyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu