DÜZENLEME KURULU

Onursal Başkan

point Prof.Dr. Hasan İBİCİOĞLU, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

 

Sempozyum Başkanı

point Prof.Dr. Cahit BALABANLI, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dekanı

 

Düzenleme Kurulu Başkanı

point Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi

 

Düzenleme Kurulu Üyeleri

point Doç.Dr. Hasan ALKAN, SDÜ Orman Fakültesi

point Doç.Dr. Yılmaz ÇATAL, SDÜ Orman Fakültesi

point Doç.Dr. Ayşe DELİGÖZ, SDÜ Orman Fakültesi

point Doç.Dr. Mehmet EKER, SDÜ Orman Fakültesi

point Doç.Dr. Hüseyin FAKİR, SDÜ Orman Fakültesi

point Doç.Dr. Süleyman GÜLCÜ, SDÜ Orman Fakültesi

point Doç.Dr. Mehmet KORKMAZ, SDÜ Orman Fakültesi

point Doç.Dr. İbrahim ÖZDEMİR, SDÜ Orman Fakültesi

point Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY, SDÜ Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi

point Doç.Dr. Mehmet TOPAY, SDÜ Orman Fakültesi

point Doç.Dr. Birol ÜNER, SDÜ Orman Fakültesi

point Yrd.Doç.Dr. Alper BABALIK, SDÜ Orman Fakültesi

point Yrd.Doç.Dr. H.Oğuz ÇOBAN, SDÜ Orman Fakültesi

point Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER, SDÜ Orman Fakültesi

point Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK, SDÜ Orman Fakültesi

point Yrd.Doç.Dr. Yasin KARATEPE, SDÜ Orman Fakültesi

point Arş.Gör. Zeynep AKGÜL GÖK, SDÜ Orman Fakültesi

point Arş.Gör. Onur ALKAN, SDÜ Orman Fakültesi

point Arş.Gör. Tuğba YILMAZ AYDIN, SDÜ Orman Fakültesi

point Uzman Süleyman UYSAL, SDÜ Orman Fakültesi