KONULAR

Orman ekosistemleri ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel açıdan doğrudan ve dolaylı pek çok fayda sağlamaktadır. Bu nedenle, orman ekosistemlerinin korunması ve sürdürebilir yönetimi için orman ve ormancılıkla bağlantılı disiplinlerde farklı ölçeklerde yapılan araştırmalar büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, bölgesel ve ulusal düzeyde yapılan çalışmaların paylaşılacağı II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu’nda konu başlıkları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 

1. Orman ve toplum

2. Biyolojik çeşitlilik

3. Kuraklık ve iklim değişimi

4. Orman ve su ilişkileri

5. Orman ekosistemleri, planlanması ve yönetimi

6. Biyokütle ve yenilenebilir enerji

7. Ormanların sağlığı ve izlenmesi

8. Orman yangınları

9. Doğal çevre ve peyzaj

10. Orman ürünleri üretimi ve endüstrisi