BİLDİRİLER
Kitap
pdf Bildiriler kitabı | PDF | 71.9 MB
rar Bildiriler kitabı | RAR | 67.5 MB

 

SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

22 Ekim 2014 Çarşamba

Açılış Oturumu - Prof.Dr. M.Lütfü ÇAKMAKÇI Kültür Merkezi


 PDF

Toros Sedirinin Ekolojisi, Doğal Gençleştirilmesi ve Bu Türle Karstik Alan Ağaçlandırmaları
Prof. Dr. Melih BOYDAK


 PDF

Toros Sedirinin Artım-Büyüme İlişkileri ve Amenajman İlkeleri
Prof. Dr. Ünal ELER


 PDF

Akdeniz Ormancılığının Ekolojik Esasları ve İklim Değişikliğinin Etkileri
Prof. Dr. M. Doğan KANTARCI


22 Ekim 2014 Çarşamba

1. Oturum - Konferans Salonu


PDF

Çakırlar Havzası (Antalya)  Orman Vejetasyonunun Fitososyolojik Analizi
Ali KAVGACI, Neslihan ERDOĞAN, Cumhur GÜNGÖROĞLU, Erdal ÖRTEL, Mehmet ÇALIKOĞLU, Ufuk COŞGUN


PDF

Bozan Çevresi (Eskişehir) Bozuk Orman ve Bozkır Vejetasyonu
Münevver ARSLAN, Neslihan ERDOĞAN, M. Ümit BİNGÖL, Nejat ÇELİK


PDF

Burdur Yöresindeki Erozyon Alanlarının Floristik Kompozisyonu ve Erozyon Önlemede Kullanılabilecek Bitki Türlerinin Belirlenmesi
Melahat ŞAHİN, Saime BAŞARAN, Mehmet Ali BAŞARAN, Aysel OKUDAN, Esra ALIM, Mehmet TÜRKKAN, Ayhan SERTTAŞ, Zeki ALAGÖZ


PDF

Kahramanmaraş–Ahir Dağı Bitki Örtüsünün Biyoiklim Katları Doğrultusunda İncelenmesi
Şule KISAKÜREK, Hakan DOYGUN, Merve GÖZCÜ


PDF

Muğla-Ula Yöresinde Doğal Yayılış Yapan Bazı Kekik Türlerinin Uçucu Yağ Oranları ve Bileşenlerinin Belirlenmesi
Sevgin ÖZDERİN, Hüseyin FAKİR, İ.Emrah DÖNMEZ


22 Ekim 2014 Çarşamba

1. Oturum - Ardıç Salonu


PDF

Bartın Havzasında Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Yöntemiyle Akdeniz Çam Türleri (Pinus brutia Ten. ve Pinus pinea L.) Kullanılarak Yapılacak Ağaçlandırma Çalışmaları İçin Yer Seçimi
Halil Barış ÖZEL, Selman KARAYILMAZLAR, Ali DEMİRCİ


PDF

Farklı Popülasyonlardan Toplanan Kayacık (Ostrya carpinifolia Scop.) Tohumlarında Popülasyonlar Arası ve İçi Çimlenme Varyasyonları      
Şemsettin KULAÇ, Deniz GÜNEY, Azize GÜRPINAR, Zerrin KARACA


PDF

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Bozuk Meşe Baltalıklarının Atmosferik CO2 Bağlama Potansiyeli
Uğur KEZİK, Ferit KOCAÇINAR


PDF

Fıstıkçamı (Pinus pinea L.), Palamut Meşesi (Quercus ithaburensis Decne subsp. macrolepis (Kotschy) Hedge and Yalt.) ve Saçlı Meşe (Quercus cerris L.) Fidanlarının Kuraklığa Karşı Dayanıklılıklarının Karşılaştırılması
Serap BİLGİN


PDF

Küçükbaş Hayvanların Beslenmesi Açısından Bazı Maki Türlerinin Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi
Halil İbrahim YOLCU,  Aysel OKUDAN, Saime BAŞARAN, Nihat ÖZEN


22 Ekim 2014 Çarşamba

1. Oturum - Sedir Salonu


PDF

Aynıyaşlı ve Değişikyaşlı Orman Formlarının Orman Ekosistem Fonksiyonları Kapsamında Karşılaştırılması
Sedat KELEŞ, Sinan BULUT


PDF

Orman ve Toplum
Ünal ELER, Serdar CARUS, Ramazan ÖZÇELİK, Yılmaz ÇATAL


PDF

Orman Kaynaklarının Planlanmasında, Ağaç Türlerinin Dikey Yayılışının ve Yetişme Ortamı Faktörlerinin Etkisi: Uludağ Örneği
Abbas ŞAHİN


PDF

Tek Ağaçta Çap Artımı Tahmini Üzerinde Artımın Ölçüldüğü Periyot Süresi ve Meşcere Sıklığın Etkisinin İncelenmesi  (Ağlasun Kızılçam Ağaçlandırmaları Örneği)
Yılmaz ÇATAL, Ünal ELER, Serdar CARUS, Ramazan ÖZÇELİK, Onur ALKAN


22 Ekim 2014 Çarşamba
2. Oturum - Konferans Salonu


PDF

Sarıçam’dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri     
Süleyman KORKUT, Metin ÖZKAN


PDF

Ahşabın Kimyasal Bileşiminin Ahşap Polimer Kompozitlerin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi             
Alperen KAYMAKCI, Nadir AYRILMIŞ, Türker GÜLEÇ, Zekiye ÖZTÜRK


PDF

Artvin Hamamlı ve Ardanuç Orman Depolarında Bulunan Tomrukların Fakkop 3d Akustik Tomografi (Odun Tomografi) Cihazı ile İncelenerek Kalite Sınıflarının Belirlenmesi    
Davut BAKIR, Sami İMAMOĞLU


PDF

Buğday Sapı Unu Katkılı Nişasta Esaslı Kompozitlerin Mekanik Özellikleri Üzerine Polikaprolakton (PCL) Oranının Etkisi
Kadir KARAKUŞ, Fatih MENGELOĞLU


PDF

TiO2 İlaveli Polipropilen Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Gülşen UZUN, Havva GÜMÜŞ, Sonnur YILDIZ, Sultan GÜMÜŞ, Deniz AYDEMİR, Timuçin BARDAK


22 Ekim 2014 Çarşamba

2. Oturum - Ardıç Salonu


PDF

3 Boyutlu Dinamik Modelleme Yazılımları ile Mekansal CBS Verilerinin Alan Planlama ve Projelendirme Çalışmalarında Kullanım Olanakları      
Mustafa AKGÜL, Hakan TOPATAN


PDF

Edirne Kenti Tavuk Ormanı’nın Açık ve Yeşil Alanlar Açısından Değerlendirilmesi
Umut Pekin TİMUR, Yusuf Emre ARAS, Özgür Burhan TİMUR, Candan KUŞ ŞAHİN


PDF

Gaziantep İli Doğal ve Kültürel Peyzaj Potansiyeli İçin Yönetim Planı Önerisi  
Sait Ersin ÖZBADEM, Pelin OKKIRAN, Banu GÖKÇEK, Hakan DOYGUN


PDF

Kent Rekreasyon Alanının Tamsayılı Doğrusal Programlama ile Planlanması (İzmir Çiçekliköy Örneği)
Altay Uğur GÜL, Hadiye BAŞAR, İsmail ŞAFAK, Mustafa BATUR


PDF

Yeşil Alanların Kent Ekosistemine Katkılarının Kahramanmaraş Kenti Örneğinde İncelenmesi      
Gülce YAMAN, Hakan DOYGUN


22 Ekim 2014 Çarşamba

2. Oturum - Sedir Salonu


PDF

Odun Üretim Çalışmalarında Sürütme Yolu Üzerinde Meydana Gelen Deformasyonların Belirlenmesi
Tolga ÖZTÜRK


PDF

Orman Ekosistemine Etkisi Açısından Orman Yollarının Kritiği (Armutlu Orman İşletme Şefliği Plan Örneği)
Yusuf GÖRMEZ, Mehmet KUYUCU


PDF

Hafif Eğimli Arazilerde Benzinli El Vinci ile Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının Verim Açısından Değerlendirilmesi
Abdullah E. AKAY, Mustafa SERT, Neşe GÜLCİ


PDF

Kesim ve Bölmeden Çıkarma İşlerinde Birim Çalışma Zamanlarının İrdelenmesi
Mehmet EKER, H. Hulusi ACAR


PDF

Türkiye’de Mevcut Orman Yolu Standartlarının Dikili Ağaç Satışına Uygunluğunun İrdelenmesi
Ender BUĞDAY, Kayhan MENEMENCİOĞLU


23 Ekim 2014 Perşembe

3. Oturum - Konferans Salonu


PDF

İnsan ve Doğa İlişkisine "Paraekolojik" Bakış
Turgay DİNDAROĞLU   


PDF

Antalya Olimpos-Beydağları Sahil Milli Parkı Günübirlik Rekreasyon Alanlarının Ziyaretçiler Açısından Sorunları
Erdoğan UZUN, Sultan BEKİROĞLU, Uğur TORUNOĞLU


PDF

Camili Biyosfer Rezerv Alanının Sosyal Dokusu ve Yönetsel Sorunları
Sevim İNANÇ


PDF

Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Borçka Karagöl Tabiat Parkı Örneği
Hilal SURAT, Bülent Zeki SURAT, Manolya ÖZDEMİR


23 Ekim 2014 Perşembe

3. Oturum - Ardıç Salonu


PDF

Orman Ekosisteleri Açısından Hava Kalitesinin İzlenmesi, Önemi ve Yöntemleri
Hayati TEKİN, Feyza ÖZDEMİR HELVACI


PDF

Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı Kapsamında Çökelme Örneklemesi ve Analizi
Mustafa ZENGİN, Ahmet DUYAR, Seyfettin KİNİŞ


PDF

Hava Kirliliğinin Ormanlar Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Gözlenmesi Uluslararası İşbirliği Programı (ICP Forests) Kapsamında Taç Durumu ve Zarar Etmenlerinin Türkiye’deki Uygulama ve Değerlendirmesi
Celal TAŞDEMİR, Fatih AYTAR, Sıtkı ÖZTÜRK


PDF

Hava Kirliliğinin Ormanlar Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi ve İzlenmesi Hakkında Uluslararası İşbirliği Programı (ICP Forests), Meteorolojik Ölçümler
Metin DEMİR, Uğur ŞAHİN


23 Ekim 2014 Perşembe
3. Oturum - Sedir Salonu


PDF

Döngel Mağaraları’nın Doğa Koruma Çalışmaları Yönünden İncelenmesi
Merve GÖZCÜ, Dilay Mazı ZÜLKADİROĞLU


PDF

Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler
Sibel AKTEN, Murat AKTEN


PDF

Kahramanmaraş Çimen Dağı - Uludaz Tepesi’nde Yayılış Gösteren Uğur Böceklerine Yönelik Doğa Koruma Yönetimi Önerileri
Döndü TÜRK, Burcu ÖZKAN, H. Yağmur ÜNLÜ


PDF

Topografik Parametreler Kullanılarak Potansiyel Çığ Başlama Bölgelerinin CBS Tabanlı Olarak Belirlenmesi
Abdurrahim AYDIN, Remzi EKER


PDF

İzmir Çeşme Yöresi’ndeki Yabani ve Aşılanmış Sakız Ağaçlarında (Pistacia Lentiscus L.) Sakız Üretim Şekilleri
Kemal FITLAMAK, Hüseyin FAKİR


23 Ekim 2014 Perşembe  
4. Oturum - Konferans Salonu


PDF

Biyolojik Mücadelede Kullanılan Calosoma sycophanta L.’nın Laboratuvarlardaki Üretim Miktarının Arttırılması
Ayhan SERTTAŞ, Hüseyin ÇETİN


PDF

Mersin-Anamur Yöresi Ormanlarında Zarar Yapan Bazı Önemli Lepidoptera Türlerinin Uçuş Aktivitelerinin Feromon Tuzaklarıyla Belirlenmesi     
Oğuzhan SARIKAYA, Caner TOK


PDF

Orman Yangınları ile Mücadelede Optimum Yol Güzergahının Network 2001 Programı ile Belirlenmesi
Abdullah E. AKAY, Tuba GESOĞLU, Neşe GÜLCİ


PDF

Orman Yangınları ile Mücadelede Köpük Kullanımı
Abdullah SARI, Coşkun Okan GÜNEY, Cumhur GÜNGÖROĞLU


PDF

Yangına Dirençli Orman Projelerine (YARDOP) Ait Uygulamaların Değerlendirilmesi (Antalya Örneği)
Cumhur GÜNGÖROĞLU, Coşkun Okan GÜNEY, Abdullah SARI


23 Ekim 2014 Perşembe

4. Oturum - Ardıç Salonu


PDF

Osmanlıdan Günümüze Ormancılık Politikalarının Ormancılık Örgütlenmesi Üzerine Etkileri ve Güncel Sorunlar
Cantürk GÜMÜŞ


PDF

Avrupa Birliği Ormancılık Stratejilerinin Türkiye Ormancılığı Üzerine Etkileri
Damla YILDIZ, Erdoğan ATMIŞ


PDF

FSC Orman Yönetim Sertifikasının Muğla Ormanlarına Etkisinin Nitel Olarak Araştırılması
Türkay TÜRKOĞLU, Ahmet TOLUNAY


PDF

İklim Değişikliği Müzakerelerinde Ormancılık
Çağlar BAŞSÜLLÜ, Eray ÖZDEMİR, Akkın SEMERCİ, Ahmet İPEK, Ahmet TOLUNAY


PDF

İklim Değişikliği ile Mücadelede Ormancılık Sektörünün Azaltım Potansiyeli
Yusuf SERENGİL, Çağlar BAŞSÜLLÜ, Akkın SEMERCİ


23 Ekim 2014 Perşembe

4. Oturum - Sedir Salonu


PDF

Çeşitli Atık Kağıtların MDF Üretim Sürecinde Hammadde Olarak Değerlendirilmesi
Çağrı OLGUN, Saim ATEŞ, Mehmet AKÇA, Tuba KÜLÇE, Özge KABACA, Emrah İLHAN, Zafer KARAOĞLAN, Merve KAYA


PDF

Çevre Dostu Kereste Kurutma Teknolojileri: Yüksek Frekans ve Mikrodalga
Öner ÜNSAL, Cengiz GÜLER, Burak DİLEK, Hızır Volkan GÖRGÜN


PDF

Çimentolu Yonga Levha Özelliklerine Pomza Kullanımının Etkisi
Abdullah İSTEK, Ayhan GENÇER


PDF

İğde Ağacı Odunu (Elaeagnus angustifolia L.) ve Kabuğunun Kimyasal Analizi
Mehmet AKGÜL, Mehmet AKÇA


24 Ekim 2014 Cuma
5. Oturum - Konferans Salonu


PDF

Antalya–Korkuteli Yöresi Kızılçam Ağaçlandırmaları İçin Tek ve Çift Girişli Ağaç Hacim Tablosunun Düzenlenmesi ve Mevcut Tablo ile Kıyaslanması
Serdar CARUS, Yakup SU


PDF

Adana-Feke Kızılçam (Pinus Brutia Ten.) Meşcereleri İçin Gövde Çapı ve Gövde Hacim Denklemlerinin Karışık Etkili Modelleme ile Geliştirilmesinde Bazı Varyans Yapılarının Karşılaştırılması
İlker ERCANLI, Azim Kutlay KURT, Ferhat BOLAT


PDF

Sedir Ağaç Türü İçin Yetişme Ortamı Bazlı Gövde Çapı ve Gövde Hacim Modellerinin Geliştirilmesi
Ramazan ÖZÇELİK, Hakkı YAVUZ, Nevzat GÜRLEVİK, Yasin KARATEPE, Rüstem KIRIŞ


PDF

Batı Karadeniz Yöresi Sarıçam Meşcereleri İçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Denklemlerinin Karışık Etkili Modelleme ile Geliştirilmesi
Muammer ŞENYURT, İlker ERCANLI, Ömer SARAÇOĞLU


24 Ekim 2014 Cuma

5. Oturum - Ardıç Salonu


PDF

Hasat Artıklarının Biyoenerji Üretimi Amaçlı Kullanımına Yönelik Yerel Algılar: Bucak-Karacaören Baraj Havzası Orman Köyleri Örneği
Hasan ALKAN, Mehmet KORKMAZ, Mehmet EKER


PDF

Defne Yaprağı Toplayıcılarının Çalışma Koşulları ve İş Kazaları
Muhammet DURGUN, Yunus ŞAHİN, Hasan SERİN


PDF

Ormanlardan Çok Yönlü Yararlanmanın İşletme Düzeyinde Değerlendirilmesi (Köyceğiz Orman İşletme Örneği)
Hatice ULUSOY, Türkay TÜRKOĞLU, Halit BÜYÜKSAKALLI, Salih MALKOÇOĞLU


PDF

Ormanların Yönetiminde Otlatma Planlarının Yeri ve Önemi
Ufuk COŞGUN


PDF

Sepicilikte Kullanılan Odun Dışı Orman Ürünlerinin Dış Ticaretinin Değerlendirilmesi
Rıfat KURT, Selman KARAYILMAZLAR, Yıldız ÇABUK


24 Ekim 2014 Cuma

5. Oturum - Sedir Salonu


PDF

Bir Plan Ünitesinde Bulunan Anakayalar, Planlama ve Uygulama Çalışmalarındaki Önemi, Gelecekte Olabilecek İklimsel Değişimin Anakaya Temelinde Meşcereler Üzerine Olası Etkileri
Mehmet KUYUCU, Mahmut AYDIN


PDF

Ağaçlandırma Çalışmalarının Toprakların Bazı Hidrofiziksel Özelliklerine Etkileri (Torul Barajı Havzası Örneği)
Selvinaz YILMAZ, Ayhan USTA, Ali SEVİM, Vildane GERÇEK, Nur DİKTAŞ


PDF

Anadolu Çaprazı Üzerindeki Orman Ağaçlarının Yayılışı ile İklim Arasındaki İlişkiler
Ayhan USTA, Murat YILMAZ, Yavuz Okunur KOCAMANOĞLU


PDF

Türkiye’deki Bitkisel Kütle Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Servet PEHLİVAN


24 Ekim 2014 Cuma

6. Oturum - Konferans Salonu


PDF

Sarıçam (Pinus Sylvestris L.), Anadolu Karaçamı (Pinus Nigra Arn. Subsp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe) ve Toros Sedirinde (Cedrus Libani A. Rich.) Dona Dayanıklılık
Deniz ÇOLAK, Akkın SEMERCİ, Hacer SEMERCİ


PDF

Kurak ve Yarı-Kurak Bölgelerde Yayılış Gösteren Quercus branthii L. Baltalıklarında Seyreltmenin Su Potansiyeli ve Sürgün Durumu Üzerine Etkisi
Uğur KEZİK, Ferit KOCAÇINAR


PDF

Gelibolu Tarihi Milli Parkı İçindeki Sahil Çamı (Pinus Pinaster Aiton) Ağaçlandırmalarında Bakım Çalışmalarının Artıma Etkisi
Deniz GÜNEY, Fahrettin ATAR, İbrahim TURNA, Ebru ATAR, Şemsettin KULAÇ


PDF

Kahramanmaraş-Ahir Dağı Bitki Örtüsü Değişiminin Uzaktan Algılama Yöntemi ile İncelenmesi 
Hakan DOYGUN, Şule KISAKÜREK, Nurdan ERDOĞAN, İbrahim Halil HATİPOĞLU


24 Ekim 2014 Cuma

6. Oturum - Ardıç Salonu


PDF

Kızılağaç Plantasyonlarında Odunun Anatomik Özellikleri Üzerine Yetişme Ortamının Etkileri
Tuğba BOZLAR, Vildane GERÇEK, Selvinaz YILMAZ, Ayhan USTA


PDF

Odun Dışı Orman Ürünlerinin Yetişme Ortamı Uygunluk Modellemesinde
Kullanılabilecek Çevresel Değişkenlere Ait Altlık Haritaların Oluşturulması: Ovacık Dağı Örneği
Serkan ÖZDEMİR, Şükran OĞUZOĞLU, Musa Denizhan ULUSAN


PDF

Göller Yöresi Boylu Ardıç (Juniperus Excelsa Bieb.) Sahalarında Çevresel Faktörlerin Kozalak Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi
Serkan GÜLSOY, Doğan AKDEMİR, Serkan ÖZDEMİR, Sedef AYDIN, Latife DALGIÇ


PDF

Toprak ve Yetişme Ortamı Tanıtım Tablosu Akıllı Cihaz Uygulaması
Alper Gün ÖZTURNA, Erk EKİN


24 Ekim 2014 Cuma

6. Oturum - Sedir Salonu


PDF

Kahramanmaraş Koşullarında Yetişen Trabzon Hurma Ağacı (Diospyros kaki)’nın Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretiminde Değerlendirilmesi
Ahmet TUTUŞ, Mustafa ÇİÇEKLER, Ferhat ÖZDEMİR, Ufuk YILMAZ


PDF

Orman Endüstri İşletmelerinde Odun Tozunun Ergonomik Etkilerinin İncelenmesi
Ali Naci TANKUT, Hasan KURBAN, Kenan MELEMEZ


PDF

Ülkemiz Orman Endüstrisinde Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeleri ve Orman Varlığına Etkileri
Nurgül TANKUT, Eser SÖZEN


PDF

Termoplastik Esaslı Polimer Kompozitlerin Üretilmesinde Orman Budama Atıklarının Değerlendirilmesi
Kadir KARAKUŞ, İbrahim Halil BAŞBOĞA, Fatih MENGELOĞLU


PDF Yüksek Yoğunluklu Polietilen (YYPE) ve Atık Pirinç Saplarından Üretilen Kompozitlerin Bazı Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
Halime ACAR, Tufan SALAN, Ertuğrul ALTUNTAŞ, Mehmet Hakkı ALMA