II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu 22-24 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda sunulan bildirilere sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

Orman ekosistemleri, odun ve odun dışı orman ürünleri üretme, biyolojik çeşitliliği koruma, iklim düzenleme, küresel ısınma ve olası olumsuz etkileri önleme, su üretimi, toprak ve su koruma, kent yaşamını destekleme, kırsal kalkınma, rekreasyon olanağı yaratma, av ve yaban hayatı geliştirme, toplum sağlığını ve kültürel değerleri koruma gibi pek çok işlevi bulunan bir varlıktır. Bu açıdan Akdeniz ormanları potansiyel kaynakları itibariyle hem ulusal hem de küresel ölçekte büyük bir öneme sahiptir. Akdeniz ormanlarının ve ormancılığının gelecekteki rolü düşünüldüğünde; bu kaynakların sunduğu hizmetlerden kesintisiz bir şekilde yararlanılabilmesi için yetiştirme, koruma, faydalanma ve bu faaliyetlerin izlenmesi konularında yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmalarının önemi de ortaya çıkmaktadır.

I.’si 26-28 Ekim 2011 tarihinde KSÜ Orman Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu'nun II.'si 22-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından düzenlenmiştir. Güller ve göllerinin yanında zengin tür çeşitliliği ve farklı ekolojik karakteristiklere sahip ormanları ile de haklı bir üne sahip olan Isparta’da gerçekleştirilen bu sempozyumda, Akdeniz ormancılığının karşı karşıya olduğu ekolojik, ekonomik, teknik, yönetsel ve sosyal sorunların ortaya konulması ve çözüm önerilerinin tartışılması amaçlanmıştır.

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 


Kitap
pdf Bildiriler kitabı | PDF | 71.9 MB
rar Bildiriler kitabı | RAR | 67.5 MB
WEB Sempozyum bildiriler sayfası